Prídavná batéria pre elektrokolobežku Xiaomi M365

Chcete predĺžiť dojazd vašej elektrickej kolobežky Xiaomi M365 a zároveň zvýšiť jej výkon? Montáž prídavnej batérie je to najjednoduchšie, čo môžete urobiť.

Úplne na úvod treba informovať, že autor článku nezodpovedá za neodborné montáže externých batérií. Tento článok slúži len ako informácia a osoba vykonávajúca montáž musí mať elektrotechnické vzdelanie a osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa §21 vyhlášky 508/2009 Z.z v aktuálnom znení. Dozviete sa však, ako viete na elektrokolobežku Xiaomi M365 pridať prídavnú batériu.

Lítiovo-iónové akumulátory

To, čo bolo pred pár rokmi nepredstaviteľné – že na malej 12 kilogramovej kolobežke môžeme na jedno nabitie prejsť 30 kilometrov rýchlosťou 25 km/h, je v súčasnosti úplne normálne. Za toto môžeme ďakovať hlavne rozšíreniu lítiovo–iónových akumulátorov. Presne z takých článkov je vyskladaná batéria elektrokolobežiek Xiaomi. Prečo práve z nich?

Li–ion článok má totiž trikrát vyššiu hustotu energie ako staršie typy (NiCd, NiMH). To znamená, že pri malej hmotnosti je schopný uložiť obrovské množstvo energie. Veľkou výhodou je aj oveľa vyššie nominálne napätie článku: 3,6 V (oproti 1,2 V pri NiCd alebo NiMH), skoro žiadne samovybíjanie, dlhá životnosť a absencia pamäťového efektu sú ďalšie plusy.

Na niektoré veci však treba pri Li–ion článkoch dávať pozor: Nebezpečie výbuchu pri skratovaní a prebíjaní. Hrozba nenávratného zničenia pri prekročení krajnej hodnoty napätia pri nabíjaní (nad 4,2 V) a pri úplnom vybíjaní pod 2,5 V.

Tieto nebezpečenstvá rieši BMS (Battery Management System). Je to elektronické zariadenie nachádzajúce sa aj v batériách elektrokolobežiek a plní veľmi dôležité úlohy: chráni Li-on články pred príliš vysokými prúdmi, prílišným vybitím a prílišným nabitím. Je to taký „strážca“ batérie.

Zloženie originálnej batérie elektrokolobežky

Batéria klasickej Xiaomi M365

Aby aj tí, ktorí majú k elektrotechnike ďaleko, pochopili prečo je použitie externej prídavnej batérie veľmi výhodné, musíme si trochu opísať, ako a prečo je batéria vyskladaná z jednotlivých článkov tak ako je vyskladaná.

Batérie všetkých elektrokolobežiek Xiaomi sú zložené z valcových Li–ion článkov typu 18650 (18 mm priemer, 65 mm dĺžka). Jeden článok má napätie 3,6 V, kapacitu väčšinou 2600 mAh a môže byť zaťažený prúdom 10 A.

Príklad jedného Li-on článku 18650

Ak také články zapojíme za sebou (do série), tak sa ich napätia sčítavajú, ale prúd ktorým možno zaťažiť takú sériu článkov zostáva rovnaký, teda 10 A. Tiež kapacita takej batérie ostáva rovnaká: 2600mAh.

Ak tieto články zapojíme vedľa seba (paralelne), tak napätie takej batérie ostáva 3,6 V, ale môžeme ju zaťažiť vyšším prúdom: 10A x počet článkov. Takisto sa zväčší kapacita a tým hlavne dojazd kolobežky.

Keď potrebujeme, aby výsledná batéria vyskladaná z jednotlivých článkov mala požadované napätie, mohla byť zaťažovaná vysokým prúdom a pritom mala dostatočnú kapacitu, musíme využiť sériové aj paralelné radenie článkov, tzv. sérioparalelné. Je tomu tak aj pri batériách elektrokolobežiek Xiaomi:

Essential: 36V, 5100 mAh, 10S2P

Klasická M365: 36V, 7800 mAh, 10S3P

Verzie PRO: 36V, 12800mAh, 10S4P

Vysvetlenie: Napr. 10S3P znamená zapojenie 3 články paralelne x 10 takých „trojčlánkových balíčkov“ v sérii.

Schéma prepojenia článkov v batérii 10S3P

Platí teda: Čím viac Li-ion článkov je pripojených vedľa seba (paralelne), tým väčší prúd si môžeme dovoliť z batérie „ťahať“ – zvyšujeme výkon. A tým väčšiu má batéria aj kapacitu – zvyšujeme kilometrový dojazd kolobežky.

A presne to sa stane po montáži externej batérie – paralelným pripojením druhej batérie k originálnej batérii si môžeme výrazne zväčšiť dojazd a pri odbere vysokých prúdov „neničíme“ jednotlivé články v batérii. Elektrický prúd sa pekne rozdelí a články nie sú tak elektricky namáhané, čo veľmi dobre vplýva na ich životnosť.

Prídavná batéria je preto jedno z najužitočnejších vylepšení elektrokolobežky

Treba podotknúť, že originálna batéria, ktorú si človek kúpi s kolobežkou Xiaomi je pomerne kvalitná. V jej vnútri sú značkové Li-ion články LG, alebo EVE spolu s pokročilou „BMS-kou“, čo zaručuje vysokú bezpečnosť. Pri kupovaní ďalšej (externej) batérie preto nesmieme pozerať iba na cenu, ale aj na primeranú kvalitu.

AKÚ pridať ďalšiu batériu?

Batéria (presnejšie batériový pack zložený z Li-ion článkov), ktorú plánujeme paralelne pripojiť k originálnej batérii musí mať menovité napätie 36 V a mala by byť zaťažiteľná prúdom aspoň 15 A. Kapacita nech je podobná originálnej ( 5200 mAh – 13000 mAh) a mala by byť vyskladaná z kvalitných Li-ion článkov (napr. Samsung, LG, Sony, Panasonic) a opatrená bezpečným BMS.

Aj také články sa dajú kúpiť z Číny – vo vnútri iba piesok.

AKO pridať ďalšiu batériu?

V podstate jednoducho. Cez takzvaný „Y kábel“ paralelným pripojením k silovému výstupu originálnej batérie. Je tam konektor XT 30.

Y – kábel (bez zabudovanej poistky), zdroj Techmaniak

Y kábel musí byť urobený kvalitne. To znamená z dostatočne hrubého medeného vodiča (prierez aspoň 2,5 mm2 ), najlepšie so silikónovou izoláciu. Spájkované spoje musia byť „stopercentné“ – použiť vhodné tavidlo, dobre prehriať, skontrolovať mechanickú pevnosť spojov a spoje zaizolovať zmršťovacou bužírkou. Je dobré zabudovať do kábla 30 ampérovú autopoistku s vlastným puzdrom.

Budeme ešte potrebovať vhodnú tašku na batériu a držiak tašky na kolobežku.

komplet externej batérie s príslušenstvom

Pozor! Pred samotným spojením oboch batérií musia mať originálna aj externá rovnaké napätia a musia byť rovnako nabité. Ich napätia sa môžu líšiť maximálne o 0,2 V!

Potrebná úprava firmvéru kolobežky Xiaomi M365

Ak sa používajú na elektrokolobežke Xiaomi súčasne dve batérie, je nevyhnutné nahrať nový firmvér cez aplikáciu stiahnutú na Google Play „ M365 downG “.

Na stránke M365.botox.bz si môžete ten vlastný softwér vytvoriť. Nezabudnite začiarknuť položku „REMOVE CHARGING MODE“.

nezabudnúť pri tvorbe softwéru začairknuť REMOVE CHARGING MODE.

Ak to nespravíte a ponecháte na kolobežke originálny firmvér, tak (keďže sa obidve batérie takmer stále počas prevádzky balancujú – navzájom si dorovnávajú napätie) si niekedy kolobežka bude myslieť, že je na nabíjačke a nebudete sa s ňou môcť v tom čase vôbec pohnúť, čo je dosť nepríjemné.

Záver

Pre zdatného, oprávneného elektrikára by pridanie externej batérie na elektrickú kolobežku Xiaomi M365 nemal byť žiaden problém. No pre bežného užívateľa je to zložité a nebezpečné. Preto to treba zveriť do rúk odborníkov – kvalitného servisu elektrokolobežiek, aby to celé neskončilo takto: