ChatGPT sa už používa na hodinách americkej univerzity

Chceli by ste, aby bola AI povolená v školách či zamestnaniach aj u nás?

Arizona State University (ASU) a OpenAI začiatkom tohto roka oznámili spoluprácu, ktorá priniesla ChatGPT na pôdu Arizonskej univerzity. Univerzita zdôraznila tri hlavné oblasti, na ktoré sa chce pri využívaní AI zamerať.

ChatGPT

Týmito oblasťami sú predovšetkým zlepšenie prospechu študentov, podporu inovatívneho výskumu a zjednodušenie organizačných procesov. Kyle Bowen, zástupca hlavného informačného dôstojníka ASU, vyjadril z tohto partnerstva veľké nadšenie.

Zároveň spomenul, že vyučujúci a zamestnanci univerzity už v minulosti využívali ChatGPT. Po uvedení ChatGPT Enterprise, ktorý rieši bezpečnostné obavy, sa rozhodli s OpenAI spojiť. Niektorí členovia výučbového zboru ASU majú odbornosť v oblasti AI a budú tak pomáhať v jej usmerňovaní.

ChatGPT

Od februára tohto roka môžu fakulty a študenti predkladať projekty týkajúce sa využitia programu s AI. Niektorí profesori už integrovali AI do svojich tried, ako napríklad použitie pri spisovateľských triedach na zlepšenie písania a novinárskych tried na tvorbu multimediálnych príbehov.

Anne Jones, zástupkyňa programu pre vysokoškolské vzdelávanie, zdôraznila, že univerzity s touto iniciatívou podporujú kritické myslenie a snažia sa efektívne využívať technológiu v oblasti vzdelávania.

OpenAI oslovuje aj ďalšie organizácie

ASU minulý rok spustila program akcelerátora umelej inteligencie a ponúka kurzy inžinierstva na podporu tejto technológie. Toto partnerstvo predstavuje prvú spoluprácu medzi OpenAI a vzdelávacou inštitúciou.

Spoločnosť postupne uzatvára aj ďalšie dohody s organizáciami v verejnom sektore, vrátane nedávnej dohody s vládou Pennsylvánie na implementácii systému ChatGPT pre niektorých štátnych zamestnancov.