Výhody a riziká obľúbeného prečipovania elektrických kolobežiek Xiaomi

O tom ako je potrebné po softvérovom zvýšení výkonu elektrokolobežiek Xiaomi posilniť aj hardvérové slabiny.

Je nevyhnutné upozorniť, že vyšší výkon motora skracuje životnosť batérie a môže poškodiť riadiacu jednotku. Sami zodpovedáte za hodnoty, ktoré zadáte do softvéru. Autor nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžete spôsobiť sebe, alebo svojmu okoliu. Prekračovanie rýchlostného limitu je nelegálne a nebezpečné. Prečipovanie elektrickej kolobežky môže v niektorých prípadoch spôsobiť neplatnosť záruky.

Riadiaca jednotka

Výkon a nastavenia všetkých elektrokolobežiek Xiaomi sú dané softvérom nahratým od výrobcu v riadiacej jednotke týchto kolobežiek. Riadiaca jednotka je „srdce aj mozog“ týchto kolobežiek. Hliníková krabička umiestnená hneď vedľa batérie. Vedú k nej všetky káble: od displeja, batérie, motora. Cez jej výkonovú časť tečú vysoké prúdy, preto z nej musí byť dobre odvádzané teplo. Softvér (firmvér) riadiacej jednotky nahratý výrobcom je možné zmeniť – prehrať novým firmvérom.

Takto možno zmeniť rýchlostné limity, špičkový výkon, nastavenie tempomatu, elektrické brzdenie, zrušiť rekuperáciu, umožniť pridanie externej batérie. Je to veľmi lákavé, ale má to aj dosť nástrah. Zadaním vysokých hodnôt sa dá elektrokolobežka ľahko zničiť: spálenie motora, kabeláže, súčiastok samotnej riadiacej jednotky, rýchle znehodnotenie najdrahšej časti elektrokolobežiek – batérie.

Konfigurácia softvéru

Na známej stránke https://m365beta.botox.bz/ slúžiacej na prečipovanie elektrickej kolobežky si môžeme nakonfigurovať vlastný firmvér úpravou jednotlivých položiek. (Treba podotknúť, že nové verzie elektrokolobežiek prichádzajú od výrobcu z fabriky stále s nejakými novými zmenami v štandardnom nastavení (niekedy aj k horšiemu …, napr. najnovšie už nemajú tempomat), preto sa môžu štandardné hodnoty nastavení nových kusov líšiť.)

Ak chceme, aby kolobežka po uvoľnení plynovej páčky nerekuperovala – nebrzdila aj bez stlačenia brzdovej páčky, musíme pri položke „AUTO – KERS min. speed“ zadať vysokú hodnotu rýchlosti napr. 40 km/h. Ak chceme, aby kolobežka išla rýchlejšie, je potrebné prepísať rýchlosť z 28 km/h na napr. 34 km/h v položke „normal max. speed“.

Ako je to s prúdom

Najzaujímavejšie, ale aj najchúlostivejšie položky na prepis sú tie prúdové – max. current, hlavne „max battery current“. Je to hodnota maximálneho prúdu v miliampéroch, ktorý bude možné „ťahať“ z batérie a tým citeľne zvýšiť výkon motora. Továrenské nastavenie je 17000 mA, čiže 17 A. Pri teoretickom napätí batérie 36 V (pri záťaži napätie klesá) je teda maximálny príkon 612 wattov. Keď 17000 mA prepíšeme napr. na 27000 mA, tak bude mať motor maximálny príkon až 972 W. Kolobežka bude výborne akcelerovať a ťahať v kopcoch. Ale pozor! Takýmto prúdovým nastavením a jeho dlhodobým využívaním dochádza veľmi rýchlo k prehriatiu motora, ba až k spáleniu jeho vinutia.

Takisto sa môžu „upiecť“ výkonové tranzistory v riadiacej jednotke, alebo sa roztaviť izolácia silových vodičov od motora. Nehovoriac o tom, že batéria je príliš zaťažovaná a znižuje sa jej životnosť. Preto také nastavenie treba využívať naozaj krátkodobo (1 – 2 minúty) – pri rozbiehaní a krátko v prudkých stúpaniach. Napríklad ak máte v okolí krátky strmý kopec, ktorý pri „fabrickom“ nastavení kolobežka nezvláda.

Novým firmvérom si môžeme zmeniť ešte kopu iných nastavení. Pre mňa sú najzaujímavejšie: „Cruise control delay“ – po koľkých sekundách držania plynovej páčky sa má zapnúť tempomat (fabrické nastavenie je 5 sekúnd) . „Remote charging mode“ – aby sme bez problémov mohli pripojiť prídavnú batériu. „Whel speed multiplier“ – ak prejdeme na 10 palcové pneumatiky, tak aby nám kolobežka ukazovala správnu rýchlosť a vzdialenosť.

Posilnenie komponentov po tuningu

Ak chceme, aby naša elektrokolobežka po „botoxe“ – softvérovom tuningu dlho slúžila, je veľmi vhodné opraviť dobre známe slabiny jej hardvéru. (Je to len pre tých, ktorí vedia používať spájkovačku a vedia niečo o elektronických súčiastkach.)

1. Posilnenie ciest

Posilnenie „cestičiek“ na plošnom spoji riadiacej jednotky spájkou a vodičom. Oblasť v červenom ovále na fotografii je to miesto, kde tečú vysoké prúdy a pridaním spájky (prípadne aj vhodného medeného drôtu ako na obrázku) sa vyhneme tomu, aby sa nám slabo pocínovaná medená vrstva prepálila.

Prečipovanie elektrickej kolobežky
prepálené cesty na plošnom spoji, zdroj: Facebook
Prečipovanie elektrickej kolobežky
už posilnené cesty spájkou a medeným drôtom, zdroj: Facebook

2. Výmena kaptonovej pásky

Výmena žltej kaptonovej pásky pod tranzistormi – mosfetmi za kvalitný thermalpad (napr. Arctic Thermalpad). Robí sa to z toho dôvodu, že originálna kaptonová páska síce mosfety dobre elektricky izoluje, ale pomerne zle odvádza obrovské teplo z mosfetov na nie celkom rovné hliníkové telo chladiča. Pri výmene pásky za thermalpad treba dávať pozor, aby bola zachovaná dobrá elektrická izolácia medzi telom tranzistorov a chladičom – krabičkou. Nesmie nastať vodivý kontakt medzi týmito časťami! (Napr. poškodením mäkkého thermalpadu)

Prečipovanie elektrickej kolobežky
riadiaca jednotka s originálnou kaptonovou páskou, zdroj: Facebook
Prečipovanie elektrickej kolobežky
nahradenie kaptonovej pásky pod mosfetmi thermalpadom, zdroj: Facebook

3. Pridanie pasty

Medzi hliníkovú krabičku riadiacej jednotky a telo kolobežky pridať dostatočné množstvo tepelne vodivej pasty (napr. osvedčenú Arctic MX 4) tiež kvôli dobrému odvádzaniu tepla.

Prečipovanie elektrickej kolobežky
poctivo namazaná krabička RJ tepelne vodivou pastou, zdroj: Facebook

4. Posilnenie konektorov

Poriadne prespájkovať 3 fastony – silové konektory, ktorými sú ukončené silové vodiče od motora, pripájajúce sa do riadiacej jednotky. Od výroby sú totiž niekedy slabo zlisované a pri zaťažení kladú odpor, pričom sa prehrievajú a „škvarí sa“ plastová izolácia.

spálené silové konektory od motora, zdroj: Facebook

Záver

Prečipovanie elektrickej kolobežky je na uvážení každého. Ak však budete prečipovanú kolobežku používať rozumne, to znamená využívať plný výkon len krátkodobo a „pomôžete jej“ posilnením hore spomínaných hardvérových slabín, je veľký predpoklad, že bude aj prečipovaná elektrická kolobežka Xiaomi fungovať bez problémov dlho a s úžasom okolia, čo také malé 12 kilogramové čudo dokáže.