Plánuje Meta vlastnú umelú inteligenciu?

Podarí sa Zuckerbergovi v tomto odvetví uspieť?

Generálny riaditeľ spoločnosti Meta – Mark Zuckerberg sa zaviazal vyvinúť tzv. všeobecnú umelú inteligenciu (AGI), ktorá by bola schopná samostatného myslenia a rozhodovania na úrovni človeka alebo dokonca vyššej. Tento cieľ je ambiciózny a časovo náročný, ale Zuckerberg verí, že je to nevyhnutné pre budúcnosť spoločnosti Meta.

Meta AI

Prístup spoločnosti Meta k AI, resp. k AGI sa líši od prístupu iných spoločností, ktoré sa na tento cieľ zameriavajú. Namiesto toho, aby sa sústredil na základný výskum, Zuckerberg chce vytvoriť produkty a služby, ktoré budú AGI využívať. To mu umožní prilákať špičkových výskumníkov a vývojárov a urýchliť tak celkový vývoj.

Meta AI vyvinie aj AGI

Zuckerberg tiež oznámil, že Meta plánuje zaobstarať viac ako 340 000 grafických procesorov Nvidia H100, ktoré sú kľúčové na trénovanie a spúšťanie veľkých modelov AI. Tento krok spoločnosti Meta umožní výrazne zvýšiť jej výpočtový výkon a v konečnom dôsledku urýchliť vývoj AGI.

Mark si je si vedomý, že AGI môže predstavovať potenciálne riziká, a preto sa zaviazal, že AGI bude open-source. To by umožnilo širokej verejnosti kontrolovať vývoj AGI a zabezpečiť, aby sa používala zodpovedne. Jeho vízia je až futuristická, ale je tiež jasné, že je to cieľ, ku ktorému sa spoločnosť Meta zaväzuje. Ak sa Mete podarí AGI vyvinúť, bude to mať hlboký vplyv na svet technológií a spôsob, akým žijeme.