Cyklotrasy budúcnosti zo solárnych panelov už používajú v Holandsku

Solárne cyklocesty Wattway sú vyrobené z nového typu pevného solárneho panelu, ktorý má hrúbku len niekoľko milimetrov. Solárne panely sú prilepené na existujúce cyklotrasy.

Solárne cyklotrasy sa testujú v Holandsku. Odborníci predpokladajú, že v roku 2024 vyrobia 160 MWh obnoviteľnej energie, čo pomôže zásobovať holandskú sieť čistou energiou.

Solárne povrchy ciest

Spoločnosť Colas Group Wattway a holandská stavebná spoločnosť BAM Royal Group inštalovali solárne cyklotrasy v provinciách Severné Holandsko a Severné Brabantsko. Wattway vyrába solárne povrchy ciest, ktoré produkujú čistú elektrickú energiu a zároveň majú dostatočnú nosnosť a odolnosť na to, aby im neškodila premávka cyklistov. Či už jazdia na klasických, alebo elektrických bicykloch.

Spoločnosť Wattway, ktorá o sebe tvrdí, že je prvou spoločnosťou na svete zaoberajúcou sa solárnymi povrchmi ciest, od svojho založenia v roku 2015 prevádzkuje približne 40 skúšobných miest vo viacerých krajinách. Vďaka tomu vylepšuje svoje solárne cesty.

Holandské inštalácie majú zvýšený výkon – 148 Wp/m² v porovnaní so staršími cestami so 119 Wp/m² – a provincie dúfajú, že v prvom roku vyrobia spomínaných 160 MWh/rok obnoviteľnej energie, čím pomôžu zásobovať holandskú sieť. Miesta budú monitorované a udržiavané počas piatich rokov.

Inteligentné riešenie

Solárne cyklocesty Wattway sú vyrobené z nového typu pevného solárneho panelu, ktorý má hrúbku len niekoľko milimetrov. Solárne panely sú prilepené na existujúce cyklotrasy.

Solárne články sú pokryté viacvrstvovým substrátom zloženým zo živíc a polymérov. Sú dostatočne priesvitné, aby prepúšťali slnečné svetlo, a dostatočne odolné, aby odolali cyklistickej premávke. Povrchy solárnych panelov nie sú ako hladké strešné panely – sú upravené tak, aby poskytovali rovnakú priľnavosť ako bežné cestné zmesi.

Toto je naozaj inteligentné riešenie. Holandsko má cyklotrasy s dĺžkou viac ako 35 000 km (21 748 míľ), takže na nich by mohli sídliť výrobcovia čistej energie namiesto toho, aby sa obmedzená pôda krajiny využívala na solárne zariadenia.

Solárne cesty v Holandsku nie sú neznámym pojmom. V roku 2016 bola cyklotrasa pri Amsterdame vybavená solárnymi panelmi a ďalšia bola postavená v roku 2020 v Utrechte. Uskutočniteľnosť a ekonomická životaschopnosť solárnych ciest však zostáva kontroverzná.

Holandská vláda tiež vyvíja „Zon op Infra“, plán na testovanie životaschopnosti výroby solárnej energie na cestnej infraštruktúre . Plán zahŕňa rozmiestnenie solárnych zariadení pozdĺž diaľnic a protihlukových stien .

Zostáva len dúfať, že spoločnosť Wattway dokáže zdokonaliť svoje solárne cyklotrasy tak, aby ich bolo možné inštalovať vo veľkom meradle na cyklotrasách v Holandsku aj mimo neho. Je to šikovné využitie existujúceho priestoru, podobne ako umiestnenie solárnych panelov na strechy skladov.

Foto: Wattway