Chytré topánky zaistia nevidomým bezpečnosť i lepšiu orientáciu

Aktuálne sa dostali na trh chytré topánky, ktoré pomocou senzorov „vykreslia“ svojmu majiteľovi všetky hmotné nebezpečenstvá v okolí.

Slepecký pes i biela palička sú tradičnými pomocníkmi ľudí, ktorí prišli o zrak. Navyše sú aj signálmi pre ostatných, že sa ocitli v blízkosti nevidomej osoby. Svet bez vizuálnych vnemov je totiž plný nástrah. Život takto postihnutých ľudí by sa však mal zmeniť k lepšiemu. Vďaka inteligentným topánkam InnoMate. Ako im dokážu pomôcť tieto chytré topánky?

Mobilita slepých

Zrakovo postihnutí a slepí ľudia vymysleli mnoho techník, ktoré im umožňujú vykonávať bežné denné činnosti s využitím ostatných zmyslov. Na presun z bodu A do bodu B však dodnes najčastejšie slúžia vycvičení vodiaci psibiela palička. Tá je pomocníkom pre rozšírenie užívateľovho dotykového rozsahu. Nevidomý prútikom „zametá“ cestu pred sebou, aby odhalil prekážky. Biela palička slúžila skôr len ako upozornenie na zrakovú vadu. Po prvýkrát sa objavila vo Francúzsku v roku 1931 a v roku 1967 bola uznaná vo väčšine krajín sveta ako označenie nevidiaceho človeka.

Vodiaci psi sú trénovaní na vedenie nevidiacich okolo prekážok. Aj keď sú veľmi inteligentní, nerozonávajú farby na semaforoch a dopravné značky. V dnešnej uponáhľanej dobe je tak mobilita pre zrakovo postihnutých čoraz väčším problémom. Potešiteľnou správou je, že aktuálne sa dostali na trh chytré topánky, ktoré pomocou senzorov „vykreslia“ svojmu majiteľovi všetky hmotné nebezpečenstvá v okolí.

Nevidomí nevidomým

Väčšina pomôcok pre slabozrakých a slepých vznikla vďaka zrakovo postihnutým vynálezcom. Nie je tomu inak ani v prípade chytrých topánok InnoMake od spoločnosti Tec-Innovation, ktorej zakladateľ Markus Raffer je tiež nevidomý. V čom tkvie tajomstvo takejto topánky? V malej škatuľke, obsahujúcej senzory. Tie mapujú okolie až do vzdialenosti štyroch metrov. Zariadenia sú pripevnené k špičkám obidvoch kusov obuvi. Škatuľka je na prvý pohľad dosť nevzhľadná, zato však plne funkčná a podľa slov zástupcov Tec-Innovation, chcú ešte popracovať na jej dizajne. Faktom však zostáva, že topánky pripútajú pozornosť len tých najpozornejších. Tec-Innovation má dve základne a obe sa nachádzajú v Rakúsku. Prvá je priamo vo Viedni a druhá o 40 kilometrov ďalej v Hautzendorfe.

Ako fungujú chytré topánky?

Hovorí Markus RafferTec-Innovation: “Senzory rozlišujú mnoho druhov prekážok a včas ma varujú. Je veľký rozdiel, ak je predo mnou múr, alebo napríklad rebrík.“

Senzory sa dajú nasadiť na špeciálne topánky. Tie fungujú na princípe vyhodnocovania okolia a reagujú dvoma spôsobmi. Buď jemnými vibráciami do topánky, alebo sa pomocou bluetooth prepoja s chytrým telefónom užívateľa a pracujú na zvukovom mapovaní okolia. Systém zatiaľ stopercentne funguje, respektíve je kompatibilný s operačným systémom iOS. Takže iPhone je na plne funkčnú detekciu nevyhnutný.

Ako sa dajú nastaviť chytré topánky?

Chytré topánky obsahujú množstvo funkcií, ktoré si vie užívateľ nastaviť podľa toho, čo mu najviac vyhovuje. Napríklad vzdialenosť, do akej má topánka skúmať okolie, alebo hoci aj to, či sa majú senzory deaktivovať vo chvíli, keď si užívateľ sadne. Senzory sú dokonale odolné voči prachu a vode. Plne nabité batérie vystačia v bežnom živote na týždeň prevádzky. Potom ich stačí nabíjať cez bežné USB rozhranie. Samotné nabíjanie trvá približne tri hodiny.

„Pomohlo mi to. A Veľmi,“ hovorí Markus Raffer: “ Je skvelé mať obidve ruky voľné:“

Budúcnosť a koľko stoja takéto chytré topánky?

Spoločnosť Tec-Innovation plánuje pre budúcu generáciu chytrých topánok niekoľko noviniek. K najočakávanejším patrí vytváranie máp pre nevidomých. V praxi to znamená, že ak si to užívateľ bude priať, zariadenie bude zhromažďovať všetky informácie o teréne a pomocou ich tvoriť mapy pre zrakovo postihnutých. Nový systém by k svojej práci využíval tiež umelú inteligenciu.

Topánky vrátane nasadzovacieho senzoru nie sú lacný špás. Stoja okolo 3200€. Prebiehajú však rokovania s rakúskymi poisťovňami, ktoré by určitú časť sumy preplácať mohli. Ostatne, robí to tak aj pri vodiacich psoch, ktorých výcvik je porovnateľne drahý s topánkami.