Záruka na batériu elektrickej kolobežky len 6 mesiacov?

Viete aká je záruka na batériu? Mnohí ani nevedia, že na batérie sa vzťahuje samostatná vyhláška. Ako to teda so zárukou na batérie je?

Slovenský Zákon o ochrane spotrebiteľa hovorí zdanlivo jasne: Zákazník má nárok na 24 mesiacov dlhú záručnú dobu. Vedeli ste však, že to neplatí pri akumulátoroch, teda batériách? V podstate to platí aj neplatí zároveň. To, ako sa z tohto právneho chaosu vymotať a ako dlhá v skutočnosti je záruka na batériu, zistíte v nasledujúcich odstavcoch.

Prečo je záruka na batériu len 6 mesiacov?

Batéria je vo svojej podstate spotrebný tovar. Moderné batérie sa skladajú z dvoch častí, medzi ktorými vzniká napätie. Toto napätie potom priamo súvisí s tým, do akej miery je daná batéria nabitá. Kapacita batérie však používaním klesá z dôsledku opotrebenia spomínaných častí a preto Vám na ňu nikto nedá záruku.

Počas prvých šiestich mesiacov sa v skutočnosti ani nejedná o záruku. Jedná sa o tzv. minimálnu životnosť batérie, čo znamená, že výrobca/predajca garantuje dostatočnú funkčnosť batérie počas prvých šiestich mesiacov od kúpy. Nesmiete si však zamieňať pojmy funkčnosťkapacita. Kapacitu batérie totiž nikto negarantuje. Slovo dostatočná však v tomto kontexte môže zásadne ovplyvniť to, či Vašej reklamácii vyhovejú alebo nie. Každý predajca je povinný odborne posúdiť Vašu konkrétnu situáciu. V prípade odhalenia výrobnej vady je potom povinný reklamácii vyhovieť. Dávajte si však pozor na to, odkiaľ kolobežku alebo akékoľvek iné zariadenie kupujete. Každý predajca je síce povinný reklamáciu odborne posúdiť a zistiť, či ide o výrobnú vadu, no seriózny predajca by takejto reklamácii mal vyjsť v ústrety.

Je toto legálne? A čo etické?

Máte pocit, že je takýto zákon nefér? Čo ak kúpite batériu a po týždni bude mať už len 50% kapacity? Krátka odpoveď znie, že nebude. Batéria sama o sebe nemá dôvod výrazne znížiť svoju kapacitu pri správnom zaobchádzaní. Je to jednoduchá fyzika a chémia, ktorú nikto neoklame. Ak sa k batérii správate tak, ako by ste mali, nie je možné, aby ste jej za krátku dobu výrazne uškodili. Ak sa však správate neprimerane, tak je veľmi jednoduché kapacitu batérie výrazne znížiť. Ak sa jedná o výrobnú vadu, ktorá tento pokles zabezpečila, sú spôsoby, ktorými ju znalec vie odhaliť.

Záruka na batériu by aj tak bola zbytočná

V minulosti sme spracovali viacero článkov o tom, ako sa máte správať k batériám. Ak budete dodržiavať naše rady, ktoré sú podložené slovami výrobcov a výskumníkov, tak nikdy na záruku nebudete musieť myslieť. Články nájdete pokope tu. Určite budú časom pribúdať ďalšie.

Ak by výrobcovia museli garantovať kapacitu batérie, tak by sami sebe ubližovali. Nech už sa správate k batérii akokoľvek, tak s istotou viete, že časom stratí nejakú časť svojej kapacity.

Kedy je záruka až 24 mesiacov?

Toto je bod, v ktorom sa mnohí strácajú. Batérie totiž vždy majú vonkajšiu konštrukciu, ktorá je zvyčajne z plastu. Na všetky súčasti, ako napríklad plastový úchop či LED indikátor stavu, ktorých vlastnosťou nie je chemicky udržiavať elektrickú energiu, sa vzťahuje štandardná záruka trvajúca 24 mesiacov. Rovnako tak aj na všetky výrobné vady. Ak teda batéria nefunguje alebo má hendikepovanú kapacitu už v momente kúpy, máte nárok na svoje peniaze späť. Musíte však konať rýchlo, pretože čím dlhšie máte batériu doma, tým nižšia je šanca, že Vaša reklamácia uspeje.