Lode by mali v blízkej budúcnosti čerpať obnoviteľné zdroje elektriny aj počas plavby

Novinka bude s uvedením na trh v oblasti nabíjania na mori prvou, ktorá umožní nečinným plavidlám napájanie z čistej elektriny.

Maersk Supply Service, súčasť A.P. Moller-Maersk, spúšťa svoj pobrežný podnik na nabíjanie plavidiel – Stillstrom, s cieľom podporiť dekarbonizáciu námorného priemyslu odstránením nevyužitých emisií.

Stillstrom

Stillstrom spolu s Ørstedom predvedú prvú pobrežnú nabíjaciu stanicu pre plavidlá na pobrežnej veternej farme, ktorej inštalácia je naplánovaná na koniec tohto roka.

Nová priekopnícka spoločnosť Maersk Supply Service bude dodávať riešenia elektrického nabíjania na mori pre plavidlá v prístavoch, centrách a energetických prevádzkach na mori.

Nabíjanie na mori môže byť čoskoro realitou

„Stillstrom“, čo v dánčine znamená „tichá energia“, je počiatočná fáza technologického spin-outu, ktorého úplné uvedenie produktu na trh bude prvým uvedením na trh v oblasti nabíjania na mori, čo umožní nečinným plavidlám napájať z čistej elektriny.

Nabíjanie nevyužitých plavidiel na mori je rozhodujúce pre uľahčenie dekarbonizácie námorného priemyslu, pretože umožňuje majiteľom plavidiel nahradiť fosílne palivá elektrinou a zároveň byť bezpečne priviazané k nabíjacej bóji.

Prvé nabíjacie stanice budú mať premiéru už v tomto roku

Prvá nabíjacia bója v plnom rozsahu bude predvedená s pobrežným veterným lídrom Ørstedom v 3. štvrťroku 2022. Elektrická bója bude dodávať nočnú energiu do jednej zo servisných prevádzkových plavidiel (SOV) Ørsted.

Tým sa podporí cieľ Ørsted, ktorým je klimaticky neutrálna prevádzka v roku 2025. Ørsted bude zodpovedný za integráciu nabíjacej bóje do siete. Ørsted má v úmysle sprístupniť verejnosti akékoľvek duševné vlastníctvo vytvorené počas navrhovania integrácie bóje do pobrežných veterných zdrojov. Tým sa maximalizuje potenciálne využitie tejto inovácie znižujúcej uhlík v sektore veternej energie na mori.

Samotná nabíjacia bója je dostatočne veľká na nabitie batériového alebo hybridného elektrického plavidla veľkosti SOV. Rovnaké riešenie bude prispôsobené a prispôsobené na dodávku energie pre väčšie plavidlá. To umožní plavidlám všetkých veľkostí vypnúť motory, keď sú nečinné. Nahradením fosílnych palív zelenou elektrinou sú počas používania bóje eliminované prakticky všetky emisie a hluk.

Stillstrom je súčasťou nášho záväzku riešiť energetické výzvy zajtrajška. Investovaním do tohto oceánskeho čistého technologického priestoru v počiatočnom štádiu môžeme pomôcť viesť ekologický prechod námorného priemyslu.

Stillstrom bol vyvinutý v rámci Maersk Supply Service a načasovanie je správne na vytvorenie podniku, ktorý sa zameria na poskytovanie offshore nabíjacích riešení.

Steen S. Karstensen
Generálny riaditeľ Maersk Supply Service

Našou víziou v Stillstrome je umožniť námornú dekarbonizáciu poskytnutím infraštruktúry, ktorá umožní plavidlám nabíjať sa z čistej energie, keď sú nečinné na mori.

Poslaním je odstrániť 5,5 milióna ton CO2 do piatich rokov od uvedenia na trh a dodatočne eliminovať častice NOx a SOx.

Sebastian Klasterer Toft
Manažér rizikového programu v Maersk Supply Service

Stillstrom je plne vo vlastníctve spoločnosti Maersk Supply Service a získal finančnú podporu z Dánskeho námorného fondu a EUDP.