Skrutkové kompresory – aké vylepšenia prinášajú?

Tools navigation / Shutterstock.com

Široké funkčné možnosti kompresorov potvrdzujú využitie ako pre bežnú domácu dielňu, tak aj v rozvinutom priemysle. Kompresory si vyberáme vzhľadom na využitie daného stroja. Poznáte však základné funkcie a vlastnosti skrutkových kompresorov pre výrobné dielne, pneuservisy a autoservisy?

Čo bližšie špecifikuje skrutkový kompresor? 

Tento typ profesionálnych kompresorov je svojím technickým stavom a parametrami predurčený na dlhú a náročnú prevádzkuJe preň totiž typický zabudovaný kompresný pomer, ktorý síce možno korigovať frekvenčným meničom, ale ide o náročný a finančne nákladný proces.

Ako fungujú skrutkové kompresory?

Skrutkový kompresor ďalej patrí medzi robustné stroje, vyžadujúce istú remeselnú činnosť a flexibilitu. Vyplýva to jednak z jeho hlavnej činnosti, ale aj z pravidelnej technickej údržby. Skrutkový model vykonáva rotačný pohyb proti sebe otáčajúcich sa skrutkových komponentov. Pracujú však pri menšej dynamike, vykonávajú pozvoľný krúživý pohyb a len pri poruchách alebo opotrebovaní možno predpokladať nárazy. 

Tomu, aby bol vzduch stláčaný a vháňaný do vzdušníka, predchádza čoraz menší priestor medzi skrutkovými komponentmi. Vo výsledku predstavujú skrutkové kompresory väčšie množstvo vyprodukovaného vzduchu, čo je pre výrobu efektívne riešenie. V odborných dielňach a autoservisoch konkurujú piestovým kompresorom pre svoju odolnejšiu konštrukciu a tichšiu prevádzku. 

Viete aj to, že…

Skrutkové kompresory garantujú jednoduchšiu manipuláciu pre zrozumiteľné, resp. technicky plynulo nadväzujúce elektronické riadenie? Taktiež si vďaka novým modelom s regulovateľnými otáčkami na základe skutočnej spotreby stlačeného vzduchu zabezpečíme úsporu energie do 30 – 35 %. Pre stredné a veľké podniky je to viac než len výhoda!