Meta dostala pokutu 17 miliónov eur. Aký bol dôvod?

Meta a ich nekončiace pokuty za porušenie podmienok. Čo stálo za ďalšou z pokút?

Írska komisia pre ochranu údajov nedávno oznámila, že udelila spoločnosti Meta pokutu 17 miliónov eur. Išlo o nedodržiavanie európskych zákonov na ochranu osobných údajov v súvislosti s viacerými únikmi údajov, ktoré spoločnosť utrpela v roku 2018.

Rozhodnutie nasleduje po vyšetrovaní v súvislosti so sériou oznámení o porušení ochrany údajov. Tie boli prijaté medzi 7. júnom 2018 a 4. decembrom 2018, uvádza sa v oznámení.

Vyšetrovanie skúmalo, do akej miery materská spoločnosť Facebooku, Meta Platforms, spĺňala požiadavky uvedené v európskom všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR). Vyšetrovatelia konkrétne zistili, že Meta nedokázala ochrániť osobné údaje zákazníkov, ako je uvedené v niekoľkých článkoch GDPR.

Opäť sa jednalo o veľké porušenie ochrany osobných údajov

Meta Platforms nezaviedli vhodné technické a organizačné opatrenia, ktoré by jej umožnili pohotovo preukázať bezpečnostné opatrenia, ktoré v praxi zaviedli na ochranu údajov používateľov z EÚ v kontexte dvanástich porušení ochrany osobných údajov.

Spoločnosť Meta, ktorá vlastní Facebook aj službu WhatsApp, tvrdí, že nezlyhala pri ochrane osobných údajov používateľov. „Táto pokuta sa týka postupov vedenia záznamov z roku 2018. Tie sme odvtedy aktualizovali. Nejedná sa teda o zlyhanie ochrany informácií ľudí,“ uviedla spoločnosť.

Meta
Meta, zdroj: Bloomberg.com

„Naše povinnosti vyplývajúce z GDPR berieme vážne a toto rozhodnutie dôkladne zvážime, pretože naše procesy sa neustále vyvíjajú“, dodala. Začiatkom tohto roka udelil francúzsky regulátor ochrany údajov CNIL spoločnostiam Google a Facebooku kombinovanú pokutu 210 miliónov eur.

Išlo o to, že používateľom neposkytli jednoduchý spôsob, ako odmietnuť sledovacie súbory cookies. To samozrejme znamenalo nedodržanie zákonov o ochrane údajov v krajine. Zdá sa, že tieto pokuty sú pri spoločnosti Meta naozaj nekončiace.