Ako správne nastaviť ručnú brzdu na Xiaomi M365 kolobežke?

Podrobný návod pre správne nastavenie ručnej brzdy na elektrickej kolobežke Xiaomi M365, aby efektívne brzdil aj elektrický motor aj kotúčová brzda.

V tomto návode sa pozrieme na to ako nastaviť ručnú brzdu na elektrokolobežke Xiaomi M365. Toto nastavenie sa dá aplikovať aj na mnohé iné elektrické kolobežky, pretože princíp je vo väčšine prípadov rovnaký. V návode sa však budeme odvolávať na konkrétny model elektrickej kolobežky Xiaomi M365, ktorá sa nachádza aj na všetkých obrázkových ukážkach.

Ručná brzda na Xiaomi M365 kolobežke, zdroj: Techmaniak

Duálny brzdový systém

Kolobežka obsahuje tzv. duálny brzdový systém. Pri potiahnutí brzdovej páčky na riadidlách začne brzdiť predný elektrický motor a zároveň aj zadná kotúčová brzda. Pre optimálny brzdný účinok je potrebné vyladiť niekoľko detailov, ktoré nie sú dobre nastavené ani od samotnej výroby kolobežky (minimálne odporúčame aj pri nových kolobežkách toto nastavenie skontrolovať).

Iné nastavenie ako na bicykloch

Hlavným rozdielom nastavenia ručnej brzdy na elektrokolobežke a na bicykli je ten, že pri bicykloch by mala byť brzda tak povediac „tvrdá“. To znamená že po stlačení páčky by mal byť silný brzdný účinok už po cca 1 cm stlačenia páčky. Pri elektrických kolobežkách to však neplatí a silný brzdný účinok by mal nastať až pri takmer úplnom stlačení brzdovej páčky (samozrejme nie aby sa dotýkala až riadidla, mala by zostať rezerva napr. pre zabudnutý prst 🙂).

Správna konečná pozícia brzdovej páčky pri plnom brzdnom účinku, zdroj: Techmaniak

Je to tak z dôvodu, že ručná brzda na elektrokolobežke komunikuje s elektrickým motorom a podľa pozície brzdovej páčky hovorí motoru aký veľký má vytvárať odpor. Takže ak by pozícia brzdovej páčky bola nastavená podobne ako na bicykli „natvrdo“, elektrický motor by brzdil len minimálne a všetku námahu by si odskákal kotúč na zadnej brzde. Takže ideálna pozícia brzdovej páčky pre silný brzdný účinok je približne v ¾ rozsahu ručnej brzdy, kedy brzdí silno aj el. motor, aj zadná kotúčová brzda.

Vzdialenosť brzdových doštičiek

Tvrdosť ručnej brzdy, spomínaná v odseku vyššie, sa nastavuje práve vzdialenosťou brzdových doštičiek od kotúča. Čím sú bližšie ku kotúču, tým je ručná brzda tvrdšia a naopak. Prvá doštička sa na Xiaomi M365 kolobežke nastavuje napnutím brzdového lanka k strmeňu zadnej brzdy. Ak chceme posunúť doštičku bližšie ku kotúču, uvoľníme skrutku na lanku (imbus veľkosť 5mm) a pritiahneme strmeň bližšie k ukotveniu brzdového lanka.

Nastavenie tvrdosti ručnej brzdy (prvá doštička), zdroj: Techmaniak

Druhá doštička sa nastavuje z druhej strany, jednoducho pomocou imbusového kľúča (veľkosť 5mm). Otáčaním kľúča v smere hodinových ručičiek približujete doštičku ku kotúču.

Nastavenie tvrdosti ručnej brzdy (druhá doštička), zdroj: Techmaniak

Ak by vám otáčanie išlo veľmi ťažko, povoľte si poistnú skrutku (imbus veľkosť 2mm). Po dokončení nastavenia druhej doštičky si nezabudnite poistnú skrutku opäť pritiahnuť, aby sa fixovalo nastavenie doštičky.

Poistka doštičky, zdroj: Techmaniak

Pozícia brzdového prasiatka

Pri nastavení pozície brzdového prasiatka je dôležité, aby doštičky neboli skrížené vzhľadom na brzdový kotúč. Brzdové prasiatko vieme o pár milimetrov hýbať na každej jeho strane, stačí len uvolniť imbusové skrutky (imbus veľkosť 4mm), ako naznačuje obrázok nižšie.

Nastavenie pozície brzdového prasiatka, zdroj: Techmaniak

TIP: Odporúčame aj pri úplne novej kolobežke skontrolovať „rovnosť“ brzdového prasiatka vzhľadom na brzdový kotúč a ak sa aj nachádza v správnej pozícii, dotiahnite si imbusové skrutky pre fixáciu tejto polohy, pretože často bývajú nedotiahnuté a po pár brzdení sa vám prasiatko môže nechcene pohnúť.

Jemné doladenie brzdy

Na záver nastavenia ručnej brzdy použijeme jemné doladenie prvej doštičky. Pre tento účel použijeme skrutku za ukotvením brzdového lanka, ako je ukázané na obrázku nižšie. Pre pritiahnutie brzdového strmeňa pomaly odkrucujeme skrutku pre zvýšenie tvrdosti ručnej brzdy.

Jemné doladenie tvrdosti brzdy (prvá doštička), zdroj: Techmaniak

Odporúčame mať, pri tomto jemnom ladení, roztočené koleso a akonáhle budete počuť jemné šúchanie doštičky o brzdový kotúč, ste na maxime jemného ladenia brzdy. Potom skrutku len máličko vráťte aby sa odstránilo „šuchotanie“ a dotiahnite poistnú maticu pre zafixovanie pozície.

Záver

Ideálne nastavenie vzdialenosti brzdových doštičiek (necelý milimeter od brzdového kotúča z každej strany) a pozície brzdového prasiatka naznačuje obrázok nižšie.

Veríme, že vám tento návod pomohol k optimálnemu nastaveniu ručnej brzdy na vašej elektrickej kolobežke Xiaomi M365, prípadne inej obdobnej elektrokolobežke. Budeme radi, ak nám do komentárov napíšete ďalšie témy na návody, ktoré by ste radi na našom webe videli.