Ako dokáže 1 liter benzínu vyprodukovať 2.3 kg CO2?

Ako je možné, že 1 liter benzínu, ktorý váži 740 gramov, dokáže vyprodukovať až 2.3 kg oxidu uhličitého? A 1 liter dieselu až 2.6 kg CO2? Ide o podvod?

Znie to ako hádanka s nejakou vtipnou pointou: Ako dokáže 1 liter benzínu vyprodukovať 2.3 kg CO2 (oxidu uhličitého)? Majte na pamäti, že jeden liter benzínu váži približne 740 gramov. Naozaj dokážeme vytvoriť 2.3 kg látky zo 740 gramov inej látky alebo inými slovami, z ničoho niečo? Ide o perpetuum mobile alebo nám zelení aktivisti klamú do očí?

Zdroj: Pixabay

Ako dokáže 1 liter benzínu vyprodukovať 2.3 kg CO2?

Ide o naozaj zložito znejúcu otázku. Jeden liter benzínu váži približne 740 gramov a z toho je asi 87% uhlík, teda približne 640 gramov. Okrem uhlíka tvorí oxid uhličitý ešte kyslík a to v pomere 1:2, no benzín ako taký žiaden kyslík neobsahuje. Ak si pripomenieme chémiu zo základnej školy, tak si možno pamätáme, že pre horenie je potrebný práve kyslík z ovzdušia.

A v tom spočíva riešenie pôvodnej otázky. Motor musí kyslík čerpať z ovzdušia, keďže sa v benzíne sám o sebe nenachádza, čo úplne mení pohľad na túto otázku. Najmä vtedy, keď vezmeme do úvahy, že atóm kyslíka je až o 25% ťažší než atóm uhlíka a v molekule CO2 sa nachádzajú v pomere 1:2 alebo inými slovami, dva atómy kyslíka na jeden atóm vodíka. Z toho vyplýva, že 73% hmotnosti oxidu uhličitého predstavuje kyslík.

V prípade dieselu je to rovnaká chémia, mení sa len to, koľko uhlíkových atómov obsahuje. 1 liter dieselu váži 840 gramov a z toho je približne 720 gramov uhlíka. Ak teda použijeme jednoduchý vzorec, dopočítame sa k tomu, že zatiaľ čo liter benzínu horením vyprodukuje približne 2.3 kg oxidu uhličitého, liter dieselu horením vyprodukuje až 2.6 kg oxidu uhličitého.

Spaľovanie paliva v spaľovacom motore

Konečne sme zodpovedali to, ako dokáže 1 liter benzínu vyprodukovať 2.3 kg CO2. Počas horenia sa benzín mení na niekoľko látok a jednou z nich je práve CO2 (ktorá je z ďaleka najdôležitejšia), pričom 640 gramov uhlíka, pochádzajúcich z 740 gramov benzínu (zvyšok je vodík), svoju hmotnosť zväčší na takmer štvornásobok počas horenia, pretože sa naň naviaže kyslík z ovzdušia.

Produkcia CO2 na obyvateľa danej krajiny. Zdroj: villeseppala.fi

Z hádanky, ktorá mala mať vtipnú pointu, sa teda stáva smutný príbeh toho, ako neefektívny je celý tento systém. Najmä v dobe, v ktorej výrobcovia ponúkajú elektromobily pre doslova akékoľvek použitie. Na druhú stranu to mnohých veľmi inteligentných ľudí ženie vpred a motivuje ich to nájsť alternatívne riešenie paliva, ktoré je ekologickejšie a ktoré by neznamenalo vyradenie z prevádzky pre stovky miliónov áut.